Bait_01-2019_web

2 2019 ינואר | 500 בית חם חידוש החברות לשנת 2019 נהלי רישום • החברות בביתהלוחםהיאשנתית וניתנת לביטול בכל עת, היא מתחדשת אוטומטית בכל שנה ובהתאם מתעדכן תשלום דמי החבר מידי חודש. • חייב בתשלום דמי חבר שלוש כל ילד מגיל • מתבקשים חברי בית שאינם נכי צה״ל או חברי ארגון להסדרת 01.01.2019- לפנות למחלקת חברים החל מ החברות — 2019 התשלום והחלפת תעודת חבר לשנת אינה מתחדשת אוטומטית • טבלת מחירון דמי חבר, למי שאינו חבר ארגון, נמצאת במחלקת חברים לחודש חבר ארגון יחיד ש”ח 99 ילד + חבר ארגון (ללא בן/ת זוג) ש”ח 129 חבר ארגון ובת זוגו ש”ח 149 ילדים 2+ חבר ארגון ומעלה (ללא בן/ת זוג) ש”ח 150 ילד + בת זוג + חבר ארגון ש”ח 175 + בת זוג + חבר ארגון ילדים ומעלה 2 ש”ח 199 שעות פעילות מחלקת חברים 16:00-18:45 ביום א' משעה 08:15-18:45 בימים ב'-ה' משעה 08:15-11:45 ביום ו' משעה תודה על שיתוף הפעולה מחלקת חברים ביטול חברות יתבצע במחלקת חברים ביטול חברות בבית הלוחם — במעמד הביטול חובה להחזיר: תעודות ובנוכחות החבר, חבר, תעודות מלווה, תווי חניה, תג חדר כושר ועוד לאחר בקשת ביטול יתאפשר בתום שנה חידוש חברות מיום הביטול. שנים ו/או בנים/ות שנישאו 25 בני/ות שהגיעו לגיל (הקודם שביניהם) חברותם תופסק ויהיו זכאים להמשך , ע"י פתיחת תיק עצמאי. 27 חברות, עד גיל חידוש זכאות למלווה : ניתן לחדש 2019 חידוש תעודת מלווה / חונך לשנת במחלקת חברים בכפוף לנוהל מלווים. על החבר להצטייד ב : .אישור זכאות למלווה מטעם חברת כ"א בה מצוין שם 1 המלווה ושם החבר ו/או אישור מתאים אחר. צילום ת.ז. ומס' טלפון נייד. + .תמונה פספורט של מלווה 2 ניתן לקבל במח' החברים ,2019 תעודת מלווה/חונך לשנת (החברים מתבקשים להגיע אישית .01.01.2019- החל מ ולהצטייד בתעודת החבר) עדכון פרטים אישיים הנכם מתבקשים לעדכן את מח' חברים בכל שינוי בפרטים האישים כגון: כתובת מגורים, טלפונים, כתובת דואר אלקטרוני, מס' רישוי רכב ועוד. להזכירכם בית חם ישלח במייל / לנייד בהתאם לפרטים המעודכנים במערכת חברים. טבלת דמי החבר הינה כמפורט להלן חברים יקרים כמדי שנה אנו שמחים לברך אתכם על המשך חברותכם בבית . החברות, בבית הלוחם לחברי ארגון, מתחדשת באופן אוטומטי. צוות עובדי בית הלוחם עושה את המיטב על מנת להעניק לחברי הבית חוויה נעימה בכל ביקור בבית הלוחם לאורך כל השנה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA0NTc0