כללי

באגף תרבות מגוון חוגים בנושאים: אמנות ויצירה, מודעות והתפתחות אישית, מוסיקה ואמנויות הבמה, שפות, טיולי החוג לידיעת הארץ ורכבי שטח, משחקי שולחן וחוגי העשרה ועניין שונים.

מדריכי החוגים הנם מטובי אנשי המקצוע בתחומם,פירוט החוגים בגוף החוברת.
במהלך השנה מוצעים חוגים וסדנאות חדשים, המתפרסמים במידעון “בית חם” ועל גבי לוחות המודעות.

מנהלת האגף: לימור שגב
רכזת חוגים ותרבות: קרן אלישע
מזכירת האגף: סיגל יחזקאל