חוגים

ההרשמה לנכים / באגף הספורט
ההרשמה לבני משפחה / במחלקת חברים
לנכים/נכות החוגים ללא תשלום. החוגים המסומנים ב* בתשלום לנכים/ות


הקשו כאן למידע אודות לוח פעילות חוגי אגף הספורט