רישום לחוגים לשנת הפעילות 2017/2018 באמצעות טופס אל- תור

תאריך : 28/ 6/2017    מחלקת חברים

חברים יקרים, כחלק מהרצון לשפר את השרות פתחנו עבורם אפשרות רישום לחוגים רבי משתתפים באמצעות עיון ברשימת חוגי הספורט לרישום וטופס אל- תור שמצורף למסמך זה.

אופן הרישום :
1. הרישום לחוגים המופיעים ברשימה בלבד.
2. הרישום באמצעות כרטיס אשראי.
3. יש למלא טופס בקשה מלא וברור. (טפסים שיגיעו ללא פרטי אשראי או בפרטים חסרים לא יטופלו)
4. טופס הרישום הינו אישי, אין למלא טופס משותף לחבר ולבן משפחה .
5. את טופס הבקשה לרישום יש למסור למחלקת חברים בכל יום עד השעה 13:00 טופס שיגיע לאחר השעה זו יטופל רק ביום שלמחרת.
6. הרישום יתבצע רק לאחר חיוב האשראי ובהתאם לטופס הבקשה לרישום .
7. בבחירת חוג חינם בהתאם לנהלי הארגון יש לציין בטופס הרישום בסכום לתשלום - " חוג חינם "
8. בתום הרישום החבר יקבל הודעה המאשרת את הרישום בפועל.
9. הרישום יתבצע ע"פ סדר הגעת הטפסים למחלקה חברים.
10. במקרה של אי רישום מסיבה של חוסר מקום החבר יקבל עדכון באמצעות המייל ו / או בטלפון.
11. קבלה ניתן לקבל במחלקת חברים בשעות הפעילות .
12. אין רישום באמצעות פקס.

קישור לשאלונים:
להורדת המסמך המלא
להורדת טופס אל-תור