"קול קורא" לכל חברי ארגון נכי צה"ל לדורותיהם לכתוב את סיפור חייהם

תאריך : 21/ 11/2017    

1 .כללי
כל אחד מחברי הארגון, נושא סיפור חיים אישי ומשפחתי מעניין, שיתכן ורק מעטים מכירים אותו אפילו בקרב המשפחה הקרובה. לכן, חשבנו שכדאי להפיק ספר שיישא את הכותרת: "סיפורי חיים של נכי צה"ל ומשפחותיהם".
כתיבת סיפור חיים היא מסע אישי אל העבר במטרה לשתף את המשפחה והקהילה ולהשאיר עדות וחותם לדורות הבאים. לא קל לעלות ולכתוב זיכרונות, ובוודאי זיכרונות קשים וכאובים. מאידך, בכל תהליך של כתיבת סיפור חיים יש יסוד של החלמה, של הישג וסיפוק אישי.

2 .מטרה
כאמור, זהו "קול קורא", לכל חברי הארגון, לכתוב את סיפור חייהם. אנחנו נרכז את כל הסיפורים שנקבל, במידת הצורך נבצע התאמות עריכה בתאום עם המחברים, ובהצטבר כמות מתאימה של סיפורי חיים לפרסום, נפעל כדי להוציא לאור את הכרך הראשון של הספר. בהצטבר כמויות נוספת של סיפורי החיים, נוציא לאור את הכרכים הבאים.
הכרך הראשון (כמו גם הכרכים הבאים) יופק כספר אלקטרוני לעיון וקריאה במחשב. הספר יופץ במייל לכל חברי הארגון שכתובתם בידינו. כל מי שירצה לרכוש עותק מודפס של הספר בו התפרסם סיפור חייו (לשימושו האישי ו/או כמתנה לבני המשפחה והחברים), יוכל לעשות זאת דרכנו. המטרה - להפיק לפחות את הכרך הראשון לקראת יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל.

3 .שיטה
1.3 קוים מנחים לכתיבת סיפור חיים:
1.1.3 שתפו אותנו בסיפורים האישיים שלכם כילדים, כבני הנוער וכבוגרים, אשר נולדו בארץ או עלו אליה מהתפוצות במסע עליה ייחודית לכל תפוצה. ציינו את חשיבותו ומשמעותו של השרות הצבאי בעיניכם ובעיני המשפחה שלכם, ועל ההתמודדות עם הפציעה ועם השכול. ספרו לנו גם את סיפור המשפחות בהם גדלתם והתחנכתם: סיפורי שורשים של משפחות ילידי הארץ או של המשפחות שעלו לארץ, ו/או סיפורי גבורה והישרדות במסע העלייה לארץ, ו/או סיפורים על חבלי הקליטה בארץ, ו/או סיפורי גבורה והישרדות בגלות (תקופת השואה, הרדיפות והפוגרומים) ו/או סיפורים על חברות ועל זוגיות, ו/או סיפורים על הצלחה וכישלון במאבקים אישיים/ציבוריים, ועוד.
2.1.3 רצוי לתמצת את הסיפור עד כדי 10 עמודים (כולל תמונות ואיורים).
3.1.3 את הסיפור האישי יש להכין כמסמך/קובץ אלקטרוני בפורמט word
4.1.3 הטקסט יוקלד בפונט: דויד 12
5.1.3 .העמוד הראשון בקובץ יכלול שם מלא ודרכי קשר (כתובת, מספרי טלפון וכתובת מייל אישי ושל בן משפחה מדרגה ראשונה).
2.3 דרכי פעולה לקראת פרסום הסיפור האישי
1.2.3 לאן להעביר את הטיוטה הסופית של הסיפור שנכתב ?
א. את הסיפור האישי יש להעביר במייל לכתובת: il.org.inz@story_life
ב. המייל יגיע אל יגאל פרימן המשמש בהתנדבות כאיש הקשר )רפרנט( הייעודי לפרויקט.
ג. הרפרנט מונחה על ידי יוזם הפרויקט ועל ידי ועדת ההיגוי להפקת ספר סיפורי-חיים.
2.2.3 הגדרת תפקידו של הרפרנט להפקת ספר סיפורי חיים:
א. לשמש כתובת להתייעצות בנושא, ובמידת הצורך לספק הכוונה לנכים בכתיבת הסיפור האישי ועריכתו (למשל: לעודד נכים במחוז להשתלב בפרויקט, לגייס מתנדבים/בני משפחה אשר יסייעו בכתיבה, בניסוח ובעריכה של הסיפור האישי, ובמידת הצורך ליזום קשר עם מורים תלמידים וסטודנטים שייקחו על עצמם בהתנדבות את המחויבות לסייע לנכי צה"ל שמעוניינים בכך כדי לכתוב את סיפור חייהם, ועוד).
ב. לרכז את הקבצים האלקטרוניים שיתקבלו מהנכים במחוז, לוודא כי הקובץ שנמסר נכתב ונערך בהתאם למתווה והפורמט הנדרשים.
ג. לעבוד בתאום מלא עם ועדת ההיגוי להפקת ספר סיפורי חיים (למשל: העברת הקבצים לעיון ואישור סופי, ביצוע תיקוני עריכה בהתאם לצורך ובתאום עם המחברים, הפצת הספר האלקטרוני שהופק, טיפול בבקשות הנכים במחוז לרכוש עותק מודפס של הספר שהופק כספר אלקטרוני, וכו').
3.2.3 הגדרת תפקידי ועדת ההיגוי להפקת ספר סיפורי-חיים:
א. ועדת ההיגוי תפעל בהתנדבות ותכלול את:
יוזם הפרויקט - דר' ישראל הירש כיו"ר וועדת ההיגוי, תא"ל (במיל') יהודה בר, דר' גדעון שחר - יו"ר בית הלוחם ת"א, ועופר איזנברג - חבר בית הלוחם ת"א ועובד הבית מאז היווסדו במגוון תפקידי הדרכה בספורט שיקומי.
ב. לרכז את סיפורי החיים שהתקבלו, לבצע ולאשר עריכה סופית של הסיפורים שהתקבלו ולגבש את כל ההיבטים הקשורים בהפקה (גודל, גרפיקה, וכו') של הכרך הראשון ושל הכרכים הבאים אחריו.
ג. לעבוד מול ההוצאה לאור להפקת הספר האלקטרוני, ולהפיק עותקים מודפסים בהתאם לבקשות הרכש שתעלינה מצד הנכים.
ד. הפצת העותק הסופי של הספר האלקטרוני אל כלל ציבור נכי צה"ל, והטיפול בבקשות הרכישה של העותקים המודפסים של הספר האלקטרוני.

בברכה,
שרוליק (ישראל) הירש
יוזם הפרויקט וחבר בית הלוחם תל-אביב