תערוכות מתחלפות

אחת לחודש מוצגת בגלריית בית הלוחם תערוכת ציורים או עבודות של חברי הבית
המעוניינים להציג יפנו לאגף תרבות.

תערוכת צילומים
מיכאל אברמוביץ
26.10.2017-11.9.2017
מיכאל אברמוביץ יליד ברית המועצות, שנת 1957 . החל לעסוק
בצילום בגיל 14 וכבר אז זכו תמונותיו להערכה מקצועית גבוהה
ותמונותיו התפרסמו בעיתונות. בשנת 1972 , עלה מיכאל לארץ
וסיים לימודי אווירונאוטיקה )טכנאות( בביה"ס הטכני של חיל
האוויר והתגייס לצה"ל. בגיל 19 נפצע ועקב פציעתו קטע את
לימודיו והחל לעסוק בצילום.
כיום, עובד במכון ויצמן, מזה 27 שנה, כצלם ויוצא לטיולים רבים
ברחבי העולם, במהלכם מצלם צילומי נוף ופורטרטים רבים והספיק
לבקר ב 45- מדינות. בתערוכה זו מוצגות תמונות מגרוזיה שם הוא
ביקר השנה.


הקשו כאן לצפיה בלוח הפעילות החודשי