אודות אגף אחזקה

ביצוע כל פעולות האחזקה במתחם בית הלוחם, במבנה, במתקני הבית ומערכותיו תוך מתן מענה לצרכי אגפי התרבות והספורט. עובדי המשק מטפלים בהכנת חדרי החוגים השונים ובניקיון הבית.

בצד הטיפול השוטף והיומיומי מבצעים באגף עבודות פיתוח ובינוי שונות. אגף האחזקה הינו חלק ממערך בית הלוחם הפועל בשיתוף עם יתר אגפי הבית, על מנת לתת מענה הולם ובזמן אמת לכל צורכיהם של חברי הבית.

אגף אחזקה אחראי ומטפל בכל נושאי האבטחה, הביטחון והסדר הציבורי במתחם בית הלוחם. כמו כן מנהל האגף משמש כמנהל בטיחות ארגוני ומרכז את כלל נושאי הבטיחות בבית הלוחם ובארגון.

במתחם בית הלוחם מערכות ומתקנים חיוניים ולכן קיימת חשיבות רבה למיקוד ושמירה על שמישות וזמינות מלאה של הציוד והמערכות (לדוגמא: חשמל, מיזוג, בריכה, צנרת המים בבניין, נוי, פינת חי, גינון וכו').

מנהל אגף אחזקה ותפעול: טל נוביק
מזכירת האגף: יעל שלו

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461633/96
03-6416632