אודות יעדים מרכזיים

1. שיפור מתמיד בשירות לחברים והידוק הקשר איתם

2. התייעלות וחסכון בכל תחומי העשייה והקפדה על מיצוי משאבים הכספיים באופן יעיל תוך בקרה קבועה.

3. גידול בכמות החברים תוך מתן דגש על פעילויות לצעירים ולדור הביניים (40-65)

4. התמקצעות וטיפוח המשאב האנושי בכל התחומים

5. מתן שירותים ושיתוף פעולה עם מחוז ת"א והשפלה.

6. יישום נהלי הבטיחות והטמעתם באגפים

פרטי התקשרות ודרכי הגעה

שמואל ברקאי 49, אפקה, (בית הלוחם) תל־אביב , ת.ד. 39262
03-6461633/96
03-6416632